PELOTON – BICIKLISTIČKI CENTAR

ZAGREB:

BICIKLISTIČKI CENTAR PELOTON
Heinzelova 78/b,
10 000 Zagreb,
Tel.: +385  (0)1 6061 320

RADNO VRIJEME
Ponedjeljak - Petak: 08:00 - 19:00
Subota: 8:00 - 13:00

-------------------------

BIKE SHOP PELOTON VRBANI
Siječanjska 1A, Vrbani
10 000 Zagreb,
Tel.: +385(0)1 5532 013

RADNO VRIJEME
Ponedjeljak - Petak: 12:00 - 19:00
Subota: 9:00 - 14:00

-------------------------

SPLIT:

BICIKLISTIČKI CENTAR PELOTON
Ulica Zrinsko Frankopanska 58
21 000 Split
Tel.: +385 (0)21 380 847

RADNO VRIJEME
Ponedjeljak - Petak: 8:00 - 20:00
Subota: 8:00 - 13:00

E-mail: info@peloton.hr


Siječanjska 1A, Vrbani
10 000 Zagreb,
Tel.: +385(0)1 5532 013

SPLIT:

BICIKLISTIČKI CENTAR PELOTON
Ulica Zrinsko Frankopanska 58
21 000 Split
Tel.: +385 (0)21 380 847

E-mail: info@peloton.hr